Heroes & Generals Wiki
Advertisement

Game Lobby / Player Account Screen - Herní lobby / Obrazovka účtu hráče[]

GAME LOBBY

Herní lobby systém se skládá z několika "obrazovek" každá s jejich vlastní funkcí. Některé obrazovky jsou pro úpravy uživatelských nastavení a některé z nich jsou pro přímou interakci s hrou.

Hlavní obrazovky jsou přístupné prostřednictvím velkých záhlaví - tlačítek v horní části obrazovky. Sekundární obrazovky jsou přístupné prostřednictvím hlavních obrazovek.

Lobby Systém je v současné době výhradně Flash-založený, ale bude časem k dispozici (nebo jeho části) na mobilních platformách.


Campaign Screen - Obrazovka Kampaň[]

The Campaign Screen.

Kampaň obrazovka vám dává přehled o současném stavu války. Také odtud může velitel zahájit přímé útoky. Složitější příkazy jsou prováděny z příkazové obrazovky(k dispozici pouze hráčům velitelské hodnosti).

Skládá se ze 3 hlavních částí:

  • The War-Map. Velká interaktivní mapa divadla války.
  • Mission List Seznam misí - Postranní lišta (vpravo)
  • Map Item Details Podrobnosti o misi - Postranní lišta (vlevo)

Ovládání:

  • Posouvání mapy click-drag kliknout a táhnout (klikat mimo jednotky či bojiště).
  • Zvětšení/zmenšení mapy rolováním kolečka myši.Character Screen - Obrazovka Charakteru[]

The Soldier Screen.

Na této obrazovce můžete zkontrolovat a vybavit vaše Vojáky (FPS charaktery). Také tato obrazovka obsahuje odkazy na několik dalších obrazovek, jako je obrazovka vybavení a dosažených hodnocení (achievmentů).

Equipment Screen - Obrazovka Vybavení[]

The Soldier Screen.

Na této obrazovce má hráč přehled o všech zbraních v jeho arzenálu. Může zde vybavit charaktery zbraněmi. Odtud se můžete také obrátit na obrazovku úprav zbraní, kde lze změnit vlastnosti zbraní.


Weapon Customization Screen - Obrazovka Nastavení Zbraní[]

The Soldier Screen.

Zde může hráč upravovat a vylepšovat zbraně


Assault Team Screen - Obrazovka Útočných Týmů[]

The Assault-Team Screen.

Assault-Team obrazovka je k dispozici všem hráčům, kteří vlastní útočný tým. Na této obrazovce hráč může získat přehled o svých útočných týmech, jejich současný stav a zdroje, kde jsou umístěny.

Command Screen - Obrazovka Velitelství[]

The Command Screen.

Pokud jste vlastníkem jednoho nebo více strategických velení budete mít plný přístup k příkazové obrazovce. Odtud můžete spravovat armádní zdroje a vydávat příkazy na své podřízené útočné týmy.

Hlavní prvky Příkazové obrazovky

The Command Structure - Struktura velení[]

Pohled na strom v hlavní části obrazovky zobrazuje, kde má jednotka místo organizaci armády. Strom můžete posouvat a zvětšovat stejně jako v Kampaň Obrazovce.


K dispozici jsou především 2 díly, které jsou zajímavé,;Podřízení aRezerva. Podřízení jsou útočné týmy pod vaším velením a rezervy jsou k nim přidělené rezervní jednotky.


Dragging a reserve unit icon on top of an assault team will transfer army resources to reinforce the assault team to it's maximum of the given type.

Command Details[]

To the right on the screen is a list of the possible 3 different commands that a player can own. From here he can create new commands and delete existing ones. Change Superior :Enables the player to choose a new superior for the command. Transfer Command :Enables the player to hand over the command to another player.

Assault Team Details[]

Clicking on an assault team icon in the command structure will update the details view to the left on the screen.
War News Screen - VÁLKA ZPRÁVY OBRAZOVKA[]

The Command Screen.

obrazovka válečných novin poskytuje nové informace o současných bitvách celkovém průběhu války.


Options Screen[]

War Bonds


By Thorliev


Advertisement