Heroes & Generals Wiki
Advertisement

Predvorje Igre[]

Predvorje igre sastoji se od više zaslona i svaki od njih ima svoju funkciju. Neki od zaslona se koriste za prilagođavanje postavki a neki za direktnu interakciju sa igrom.

Ulazak u glavne zaslone se odvija preko dugmadi na gornjem dijelu zaslona. Ulazak u sekundarne zaslone se odvija preko glavnih zaslona.

Sistem predvorja je Flash-baziran, ali s vremenom bit će dostupan (čitav ili u dijelovima) na mobilnim platformama .


Zaslon Kampanje[]

Zaslon Kampanje.

Zaslon kampanje daje vam pregled trenutnog stanja rata. Odavde ujedno komandiri vrše direktne napade. Složenije komande se vrše sa Komandni Zaslon (dostupan samo igračima sa oznakom komandir).

Sastoji se od tri dijela:

  • Ratna Mapa. Velika interaktivna mapa rata.
  • Lista Misija Bočna pregrada (na desno)
  • Detalji Stavki Mape Bočna pregrada (na desno)

Kontrole:

  • Pomiči mapu tako što pritisnete i vučete tipku (izvan bilo kojih jedinica ili bojnih polja).
  • Zumiraj mapu naprijed ili nazad koristeći kotur miša.Zaslon Vojnika[]

Zaslon Vojnika.

Na ovom zaslonu možete provjeriti i opremiti svoje vojnike (karakteri koji se koriste u akcijskom dijelu igre). Ovaj zaslon vodi na više zaslona kao što su zaslon opreme i zaslon postignuća.

Zaslon Opreme[]

Zaslon Opreme.

Na ovom zaslonu igrač ima pregled oružja u svom arsenalu. Odavde može opremiti svoje vojnike. Odavde može također prilagoditi svoje oružje kako bi promijenio balans istog.

Zaslon za prilagodbu oružja[]

Zaslon Vojnika.

Ovdje igrač može promijeniti i prilagoditi osobna oružja.


Zaslon Jurišnog Tima[]

Zaslon Jurišnog Tima.

Zaslon Jurišnog Tima je dostupan svima koji komanduju jurišnim timom. Na ovom zaslonu igrač može dobiti pregled svojih jurišnih timova, njihovo trenutno stanje,resurse i lokaciju.

Zaslon Komande[]

Zaslon Komande.

Kada ste vlasnik jedne ili više strateških komandi imat ćete potpun pristup komandnom zaslonu. Odavde možete upravljati vojnim resursima i izdavati naredbe svojim podređenim jurišnim timovima. Glavni elementi komandnog zaslona

Struktura Komande[]

Na glavno zaslonu je prikazano stablo organizacije komande cijele vojske. Možete zumirati naprijed ili nazad kako bi ste vidjeli ostale zone strukture na isti način kao na mapi kampanje. (dupli klik vas vraća na početnu poziciju).

Ovdje su zanimljiva dva dijela; Podređeni i Rezerve. Podređeni su jurišni timovi pod vašom komandom a rezerve su neraspoređene rezervne jedinice.

Pomičući ikonu rezervne jedinice na vrh jurišnog tima će prebaciti vojne resurse kako bi pojačali jurišni tim do njegovog određenog maksimuma.

Detalji Komande[]

Na desnom dijelu zaslona su izlistana tri moguće komande koje igrač može posjedovati. Odavde igrač može kreirati nove komande i brisati postojeće. Promjena Vođe :Omogućava igraču da promijeni vođu komande. Prijenos Komande :Omogućava igraču da prenese komandu na drugog igrača.

Detalji Jurišnog Tima[]

Klikom na ikonu jurišnog tima u komandnoj strukturi će se ažurirati detalji pregleda na lijevoj strani zaslona.
Zaslon Ratnih Vijesti[]

Zaslon Komande.

Zaslon ratnih vijesti pruža uvid u trenutne borbe i opći tijek rata.


Zaslon Opcija[]

Zaslon Računa Igrača[]

Ratne Obveznice

Advertisement