Advertisement

Likovi

Lik je igračeva osobni i prilagođen vojnik koji se koristi u FPS dijelu igre. Lik se širi prilikom jednostavanog opremanja dostupnim standardom vojnik i moguća je oprema arsenalon osobno izabranim od strane igrača. Lik je sposoban koristiti različita naoružanja i borbene značke koje daju igraču raznovrsne bonuse. Oni mogu varirati od veće brzine trčanja do prikupljanja streljiva od mrtvih vojnika. Odabrani lik može da se pridruži bitki gdje se bori prikladan jurišni tim. Sedam tipova različitih likova dostupnih u igri su:


Br. Lik
1 Pješadija Mogućnost pojave u pješadijskim i mehanizovanim jurišnim timovima. Svestran vojnik opremljen puškama i protiv-oklopnim oružjem.
2 Padobranac Mogućnost pojave u padobranskim jurišnim timovima.
3 Mitraljezac Mogućnost pojave u mjestu mitraljezca u pješadijskim/mehanizovanim jurišnim timovima.
4 P-O Pješadija Mogućnost pojave u protiv-oklopnim jurišnim timovima.
5 Izvidnica Mogućnost pojave u izvidničkim jurišnim timovima.
6 Borbeni Pilot Mogućnost pojave u borbenim jurišnim timovima.
7 Tenkista Mogućnost pojave u tenkovskim jurišnim timovima.

Odabir Lika

U zaslonu za likove u prevorju igre će vam bit će vam dopušteno vidjeti pregled vaših likova. Ovdje možete izabrati opremanje postojećih likova ili kupovinu i kreiranje novih. Cijena za kupovinu novog slota za lika je 91 000 kredita.

Ako se odlučite za kupovinu novog lika, prvo otključajte slot za lika za 91 000 kredita i onda odaberite jedan od sedam različitih dostupnih tipova likova.


Br. Lik Cijena (u kreditima)
1 Pješadija 20,500
2 Padobranac 46,300
3 Mitraljezac 55,700
4 P-O Pješadija 54,800
5 Izvidnica 62,500
6 Borbeni Pilot 54,000
7 Tenkista 63,800

Imajte u vidu da morate dodati cijenu lika u ukupnu cijenu za kupovinu slota za lika.

Nakon što kupite svojeg novog lika, možete ga izmijeniti kao svoje postojeće likove.

Prilagodba Likova

Kada izaberete klasu možete kupovati opremu za svog lika. Uz to, možete još i prilagoditi svoju trenutačnu opremu sa dodcima koji će vama odgovarati. Oružju se mogu dodati novi obarači, cijevi, nišani koji će promijeniti vatrenu moć, preciznost, trzaj i brzinu pucanja.

Prilagodba Jurišnog Tima

  • Oznaka Jurišnog Tima
Community content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.