Heroes & Generals Wiki
Advertisement

Lobby hry[]

lobby systém sa skladá z niekoľkých "obrazoviek", každá s ich vlastnou funkciou. Niektoré "obrazovky" sú pre úpravy užívateľských nastavení a niektoré z nich sú pre priamu interakciu s hrou.

Hlavné "obrazovky" sú prístupné cez veľké tlačidlá v hornej časti obrazovky. Sekundárne "obrazovky" sú prístupné prostredníctvom hlavných obrazoviek.

Lobby Systém je v súčasnej dobe založený výhradne na báze Flash, ale časom bude k dispozícii (alebo jeho časti) na mobilných platformách.

Kampaň[]

"Obrazovka" kampane

"Obrazovka" kampane vám dáva prehľad o súčasnom stave vojny. Je to tiež miesto, odkiaľ veliteľ môže začať priame útoky. Zložitejšie príkazy sú vykonávané z Veliteľstva (k dispozícii je iba hráčom veliteľskej hodnosti-level 15, a väčší).

Zkladá sa z troch častí::

  • Vojnová mapa-Veľká mapa, na ktorej sú vyobrazené mestá a postup vašej strany vo vojne.
  • Zoznam misií Bočný panel (napravo)
  • Detaily Bočný panel (napravo)

Ovládanie:

  • Posuňte mapu pomocou kliknutia a ťahaním (mimo jednotiek a bojového poľa).
  • Priblížte a oddiaľte mapu pomocou kolieska myši.


Charakter[]

Charakter menu

V tomto menu môžete kontrolovať a vybavovať svojich vojakov (charaktery v akčnej hre). Toto menu vás privedie na niekoľko ďaľších, ako je zoznam vybavenia a cieľov.

Vybavenie[]

Zoznam vybavenia.

V tomto menu má hráč prehľad o všetkých zbraniach "v jeho arzenáli". Tu môže hráč vybaviť svoje charaktery zbraňami. Odtiaľto sa môžete dostať do mnu Úpravy zbraní, kde môžete pozmeniť technické prametre vašej zbrane.

Úprava zbraní[]

Tu si môžu hráči upgradovať a upraviť ich zbrane.

Útočný tím[]

Assault Team-menu.

Assault Team-menu je k dispozícii všetkým hráčom, ktorí vlastnia útočný tím. V tomto menu môže hráč získať prehľad o jeho útočných tímoch, ich súčasný stav a zdroje, ich umiestnenie.

Velenie[]

Menu velenia.

Ak ste vlastníkom jedného alebo viacerých charakterov na veliteľskej hodnosti (level 15, a väčší) budete mať plný prístup k veliteľskému menu. Odtiaľ môžete spravovať armádne zdroje a vydávať príkazy jemu podriadeným útočným tímom.

Hlavné prvký veliteľského menu

Veliteľská štruktúra[]

Na modeli v hlavnej časti obrazovky sa zobrazuje, kde konkrétne sa príkaz nachádza v celej organizácii armády. Model môžete priblížiť/oddialiť alebo posúvať rovnakým spôsobom ako hlavnú mapu (dvakrát kliknite na položku pre vrátenie sa do pôvodnej polohy), aby ste videli ďalšie oblasti veliteľskej štruktúry. K dispozícii sú predovšetkým 2 diely, ktoré sú tu dôležité; Podriadení aRezerva. Podriadení sú útočné tímy pod vašim velením a rezerve sú nepridelené rezervné jednotky. Pretiahnutím ikony rezervnej jednotky na vrchole útočného tímu sa začnú prenášať armádne zdroje na posilnenie útočného tímu na maximum daného typu.

Detaily velenia[]

Vparavo na obrazovke je zoznam 3 rôznych príkazov, ktoré môže hráč vydať. Odtiaľto môžete vytvárať nové príkazy a mazať existujúce. Change Superior : Umožňuje hráčovi vybrať nového veliteľa Transfer Command : Umožňuje hráčovi odovzdať príkaz iným hráčom.

Detaily útočného tímu[]

Kliknutím na ikonu útočného tímu vo veliteľskej štruktúre aktualizujete údaje zobrazené vľavo na obrazovke.


Advertisement