Heroes & Generals Wiki
Advertisement
Thompson M1928A1, Tommy gun
WPN 32.png
Thompson M1928A1
Typ samopal
Cena Credits 80 000

Gold450

Špecifikácie
Kaliber cal.45 ACP
Rýchlosť paľby 600 rán za minútu
Úsťová rýchlosť 380 m/s
Dostrel 30 m
Minimálny dostrel 100 m
Maximálny dostrel 500 m
Poškodenie na blízko 33
Poškodenie na diaľku 8
Kapacita zásobníku 30-ranový segmentový zásobník
Čas potrebný na výmenu zásobníku 3.3 sekundy

Americký samopal kalibru .45 ACP. Účinná zbraň s vysokou rýchlosťou paľby, ktorá však má obmedzenú presnosť a dostrel.

Herná poznámka: Používame pomaľšiu rýchlosť streľby, ale vyššiu úsťovú rýchlosť. Pomalšia úsťová rýchlosť v hre vyzerá veľmi zle.

Dam Thompson M1A1.png

Pozor! Informácie v nasledujúcej tabuľke sú nepresné, časom budú upravené!

Úpravy pre MP40
Munícia Poškodenie Presnosť Účinný dostrel Rýchlosť streľby Spätný ráz Cena
Polished Bullets -4 -3 7 200
Nitrocellulose Charge +4 +5 10 800
Fine Grain -4 -3 15 120
First Batch Bullets -8 -5 16 640
Field Cut +4 +5 21 760
Nitroglycerin Charge +9 +14 32 640
Match Grade -8 -5 33 920
Elite Selection -15 -10 42 560
Soft Tip +8 +11 56 000
Nitrogauandine Charge +15 +24 59 920
Super Match Grade -17 -10 85 680
Bertie-Clay MkIV +15 +20 170 880
Hlaveň Poškodenie Presnosť Účinný dostrel Rýchlosť streľby Spätný ráz Cena
Stainless Steel Barrel -4 +3 27 680
Chrome Lined Barrel +3 -4 42 320
Fieldmodified Rifling +3 -4 49 680
Recessed Crown -6 +6 51 840
Chrome Moly 4150 -11 +10 125 520
Polygonal Rifling -13 +15 178 560
Minimal Freebore -16 +14 239 520
Progressive Twist Rifling +8 -9 243 040
Double Chrome Lining +9 -13 313 200
Bicí mechanizmus Poškodenie Presnosť Účinný dostrel Rýchlosť streľby Spätný ráz Cena
Lightened Bolt +3 -4 8 560
Heavy Spring -4 +4 16 480
Heavy Bolt -4 +4 17 200
Lightened Spring +3 -4 27 600
Match Bolt +13 -17 92 080
Aggresive Bolt -15 +13 117 040
Aggresive Spring -15 +15 117 840
Power Spring +11 -15 242 080
Muška (Mieridlá) Poškodenie Presnosť Účinný dostrel Rýchlosť streľby Spätný ráz Cena
Field Adjusted Sights -4 -3 8 560
Field Modified Sights -4 +4 8 560
Competition Sights +5 +8 34 560
Adjusted Sights -8 -5 41 040
Field Aligned Sights +5 -6 67 360
Expert Field Modified Sights -17 +17 92 080
Veteran Adjusted Sights -15 -9 95 200
Marksman Sights Mk I +10 +18 154 400
Elite Sights +13 -15 287 280
Spúšťový mechanizmus Poškodenie Presnosť Účinný dostrel Rýchlosť streľby Spätný ráz Cena
Field Trigger Job +4 +5 4 240
Match Trigger +4 -4 6 000
Field Spring Adjustment -4 -3 11 120
Field Adjusted Hair Trigger -4 +4 13 760
Marksman Trigger Job +17 +24 45 360
Marksman Trigger +20 -20 66 960
Steady Trigger -13 -9 74 400
Fine Hair Trigger -15 +15 117 840
Advertisement